Для виготовлення печатки замовник (юридична особа або фізична особа – підприємець) повинні надати Виписку з Єдиного державного реєстру, Довідку управління статистики про включення до ЄДРПОУ (для юридичної особи), копію паспорта керівника (вказаного у виписці та довідці статистики), підприємець – копію власного паспорта. По бажанню клієнта серйозна майстерня по виготовленню печаток підготує кілька варіантів дизайну, розробить або доопрацює логотип (бажано, щоб опис логотипу був в установчих документах), виготовить еквілібрис, факсиміле, іменний штамп.

Печатка наклеюється на вибрану замовником оснастку (автоматичну пластикову – якщо печатка багато і часто використовується, є також зручні кишенькові варіанти).

З 21 лютого 2011 року дозволу органів внутрішних справ на виготовлення печаток не потрібно.

Можна використовувати основну і додаткові печатки — із цифрами “1”, ”2”, ”3”, печатки для окремих відділів чи філій, печатки для засвідчення окремих видів документів.

Виготовлення печаток оформляється наказом по підприємству, в якому обґрунтовується необхідність виготовлення, дається перелік і види печаток, назначаються відповідальні за використання і зберігання печаток особи. В цілому, відповідальність за використання та зберігання печаток і штампів покладається на керівника підприємства. У випадку зміни керівника, новому керівнику печатки передаються за актом.

Зберігати печатки і штампи необхідно у сейфах або металевих шафах. Якщо печатка втрачена – бажано негайно дати відповідну публікацію в засобах масової інформації.

В Верховній Раді розглядався проект Закону щодо провадження господарської діяльності суб’єктами приватного права без застосування печаток, який ще 17 березня 2011 року був повернутий на доопрацювання, і до цього часу не прийнятий. Можливо — і на краще, тому-що скасовуючи застосування печаток, не було передбачено іншого способу підтвердження достовірності документів, повноважень особи, і потрібно було-б покладатись лише на добросовісність контрагентів. А це – шлях до значного зростання правопорушень, в тому числі — шахрайства.

Так-що, на даний час є діючою норма законодавства, яка визначає, що правочин юридична особа здійснює шляхом підпису уповноваженою особою та скріпленням печаткою. Печатка не є обов’язковим атрибутом фізичної особи – підприємця, але при активній господарській діяльності вона буде необхідна (більше – тут).